گزارش کارآموزی آزمایشگاه طبی

گزارش کارآموزی آزمایشگاه طبی ۶۴ صفحه

مقدمه :
در ابتدای این گزارش کارآموزی مقدمه کوتاهی بیان خواهم کرد در مورد فعالیتها و کارهایی که ما انجام دادیم. این عملیات شامل انجام واکنش های شیمی و بیوشیمی می باشد آزمایشگاه تشخیص طبی سینا مکان انجام دوره کار آموزی من بود که این قسمت خود از چند بخش تشکیل شده که نام برده و مختصر مطالبی درباره کارهایی که درهرکدام از بخش ها صورت می گیرد توضیح خواهم داد.
۱- بخش خون شناسی ( هماتولوژی )
۲- بخش میکروب شناسی ( میکروبیولوژی)
۳- بخش بیوشیمی
۴- بخش انگل شناسی (تجزیه ادار و مدفوع )
۵- سرولوژی ( هورمون شناسی )
در قسمت اول که خون شناسی نام دارد شمارش سلول های خونی به صورت کمی و کیفی انجام می شود و شامل آزمایشهایی است که بر روی خون کامل انجام می شود.
برای مثال : یک ماده ضد انعقادی که ما با آن آشنایی داریم به نام EDTA ( اتیلن دای آمین تترااستیک اسید ) که این ماده باعث خروج کلسیم می شود که در نتیجه باعث می شود خونی لخته شود از اینجا به این نتیجه می رسیم که یکی از فاکتورهای مهم در انعقاد خون یون کلسیم است.
خون در مجموعه شامل ۵۵% سرم یا پلاسمای خون است که ۴۰% آن سلول های خونی هستند که تقریباً ۴۲% گلبول های قرمز۱% گلبول های سفید و ۲% تا ۱ پلاک ها هستند . در قسمت هما تولوژی کلاوه برشمارش سلولهای خونی که شامل ( گلبولهای قرمز ، سفید و پلاکتها از نظر هر فولوژی سلولی نیز بررسی می کنند از طریق رنگ آمیزی و مشاهده کردن در زیر میکروسکوپ که در این قسمت انواع سرطان ها _ کم خونی _ اختلالات انعقادی که مربوط به پلاکت ها و … است بررسی می شود ( شمارش کامل سلول ها را CBC می گویند)
بخش بعدی میکروب شناسی که شامل باکتری شناسی که بررسی کلیه باکتری های بیماری زا در ادرار وخون ومایع مغزی نخاعی وکلیه مایعات بدن وپوست وغیره می پردازد وعلاوه بر تشخیص میکروب نوع آنتی بیوتیک نیز مشخص می شود در قسمت قارچ شناسی ، کلیه قارچ های بیماری زا برای پوست ، ناخن ، مو و کلیه اعضای بدن بررسی می شود.
بخش ویروس شناسی نیز بیشتر در مراکز تحقیقاتی کاربرد دارد.
بخش سوم ، بخش سرولوژی ( سرم شناسی است . بر روی سرم خون تحقیقات انجام داده و کلیه بیماریها عفونی از قبیل حصبه ، تب مالت ، سلفیس ، ایدز ، هپاتیت ، آنفولانزا و سرخک و غیره انجام داد. بخش انگل شناسی هم که کلیه کرم های انگلی و تک یافته ها را بررسی و گزارش می کند . و بخش مهم و آخر بخش بیوشیمی است که مهمترین قسمت کار ماست که بیشتر کار ما مربوط به این قسمت و شامل تستهایی است که روی سرم خون ( پلاسما ) انجام می شود . مقدار پارامترهایی مثل اوره ، چربی ، کلسترول و غیره را بوسیله آزمایشات شیمیایی بدست می آوردند .
در گذشته این آزمایشگاه تمام آزمایشات خود را بوسیله آزمایشهای دستی انجام می دادند اما با ورود دستگاهها به صورت اتوماتیک انجام می شد که اساس کار اغلب آنها کالریمتری یا رنگ سنجی و اسپکتروفتومتری است.
این مقدمه ای بود درباره این آزمایشگاه که در فصلهای این تحقیق بیشتر توضیح خواهم داد.

فصل اول : قندها
ساکاریدها یا هیدروکربورها، که مواد قندی نیز نامیده می شود ، در مواد مختلفی از جمله نشاسته ، حبوبات ، میوه جات، سبزیجات ، گندم و حتی بمقدار کمتر در مواد پروتئینی مثل گوشت ، یافت می شوند. بدن نیز دارای مقداری مواد قندی بصورت ذخیره گلیکوژن می باشد که درکبد و عضلات ذخیره می گردد. گلوکز در اثر سوخت و ساز ، تولید انرژی نموده و همراه با متابولیسم سایر مواد ، انرژی مورد نیاز بدن تأمین می نماید. متابولیسم یک گرم گلوکز ، چهار کیلو کالری حرارات تولید می نماید. نشاسته ، گلیکوژن ، سلولزوپکتین ، از جمله گلوسیدهایی می باشند که در اقتصاد انرژی سلولی شرکت می نمایند.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

___________________________________________________

مقدمه :                                                                                              ۱

 

فصل اول : قندها                                                                       

متابولیسم قندها                                                                                   ۴

اندازه گیری گلوکز در سدیم                                                                      ۴

روش فولن وو                                                                                       ۶

روش اندازه گیری گلوکز بطریقه ارتوتوئیدین                                                     ۶

اندازه گیری گلوکز به روش اکسیداز                                                            ۱۱

آزمایش تحمل گلوکز G.G.T      ۱۵

 

فصل دوم : NPNها- آزمایشات کلیوی                                               

مقدمه                                                                                              ۲۰

آزمایشات کلیه                                                                                    ۲۱

NPNها یامواد ازت دار غیر پروتئینی                                                            ۲۲

BUN یا ازت اوره خون                                                                             ۲۳

کراتین وکراتی نین                                                                                ۲۵

اندازه گیری کراتی نین                                                                           ۲۶

اسید اوریک                                                                                        ۲۸

روش اندازه گیری                                                                                ۲۹

اصول اندازه گیری NPNها                                                                     ۳۱

 

 

فصل سوم : متابولیسم وتغییرات فیزیوپاتولوژیک چربی ها

مقدمه                                                                                            ۳۳

ارزش چربی ها در بدن                                                                        ۳۳

اصول اندازه گیری تری گلیسرید با استفاده از روش Sigma                    ۳۴

روش اندازه گیری تری گلیسرید Sigma                                                ۳۶

 

فصل چهارم : الکترولیتها

مقدمه                                                                                           ۳۸

سدیم Sodium                                                                                   ۳۸

اهمیت کلینیکی                                                                                ۳۹

اندازه گیری سدیم                                                                             ۴۰

پتاسیم Potassum                                                                               ۴۳

کاهش پتاسیم سرم یا Hypotassium Hypo Kalemia                           ۴۴

افزایش پتاسیم سرم یا HypoKalemia یا Hper Potassemi                  ۴۴

اندازه گیری پتاسیم در سرم                                                                 ۴۵

روشهای اندازه گیری پتاسیم در مایعات بدن                                              ۴۵

نکات مربوط به اندازه گیری سدیم وپتاسیم بوسیله فیلم فتومتر                        ۴۶

اندازه گیری Na+ وk+ سرم خون                                                            ۵۱

CL کلر                                                                                          ۵۲

روشهای اندازه گیری کلر در مایعات بدن                                                   ۵۴

اندازه گیری با استفاده از تیتراتور آکسفورد                                                ۵۸

اندازه گیری CO 2 توتال یا CtCO2        ۶۱

اندازه گیری بی کربنات در پلاسما                                                          ۶۱

اندازه گیری غلظت بی کربنات به روش تیتراسیون Oxford                      ۶۲

روش اندازه گیری بی کربنات Oxford Tirator                                     ۶۳

روش اندازه گیری کلسیم ادراربا استفاده از تیتراتور آکسفورد                ۶۶

فصل پنجم : وسایل الکتریک آزمایشگاه

اسپکتوفتومتر                                                                                      ۶۹

الکتروفورز                                                                                         ۷۱

اسپکتروفتومتر جذب اتمی                                                                     ۷۴

سانتریفیوژ                                                                                         ۷۵

بن ماری                                                                                            ۷۶

مخلوط کن لوله                                                                                    ۷۶

هیتر                                                                                                 ۷۷

کروماتوگرافی                                                                                      ۷۷

کروماتوگرافی کاغذی قندها                                                                     ۷۸

کروماتوگرافی نازک لایه – تشخیص اسیدهای آمینه                                         ۸۲

کروماتوگرافی گاز مایع (GLC)                                                           ۸۵

کروماتوگرافی تعویض یونی                                                                       ۸۵

اتوآنالیزرها                                                                                          ۸۶

سنتریفیکم                                                                                        ۸۷

سایر دستگاهها                                                                                 ۸۷

منابع                                                                                               ۹۰

 

 

نوشته گزارش کارآموزی آزمایشگاه طبی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *